سوالات متداول

سوالات متداول

بهترین روش لوله بازکنی چیست؟

آیا اسید در لوله بازکنی بهتر از فنر نیست؟

برای باز کردن توالت هم از فنر برقی استفاده می شود؟

دلیل اصلی گرفتگی لوله های فاضلاب چیست؟

آیا فنر برقی باعث شکستن کاسه توالت فرنگی و ایرانی نمیشود؟

چطور از مسدود شدن لوله های فاضلاب جلوگیری نماییم؟

09116699326